Struktur Pengurus

oleh Sebar Tweet

SUSUNAN PENGURUS

PIMPINAN ANAK CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR

KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

MASA KHIDMAT 2021-2023

 

 

DEWAN PENASEHAT      
Ketua

Wakil

:

:

AHMAD BUSTOMI

UMAR MACHASIN

 
Sekretaris : SAEBANI  
Anggota : 1.       JOKO PURWANTO

2.       LASIKUN

 
       
     
       
PENGURUS HARIAN      
Ketua : M.KHARIS WIBOWO  
Wakil Ketua : SUPRIYONO                       (KADERISASI)  
Wakil Ketua : ZAENAL MUTTAQINERAN)  
Wakil Ketua : TOHA FIGIANTO               (RIJALUL ANSOR)  
Wakil Ketua : JALIL IBRAHIM                   (KEAGAMAAN)  
Wakil Ketua : PURWANTO                       (PEREKONOMIAN)  
Wakil Ketua : DWI NUR PERMADI         (INFOKOMHUM)  
Wakil Ketua : BAYU SETIA AJI                                 (SOSBUDOR)  
       
Sekretaris : SHOFI FUAD  
Wakil Sekretaris : MASUR HIDAYAT             (KADERISASI)  
Wakil Sekretaris : MANSURUN                      (KEBANSERAN)  
Wakil Sekretaris : FAJAR NUR HUDA            (RIJALUL ANSOR)  
Wakil Sekretaris : SYAFIQUN HAFY               AMAAN)  
Wakil Sekretaris : SYAMSUL MA’ARIF  
Wakill Sekretaris : FAHMI AMIRUDIN           (INFOKOMHUM)  
Wakil Sekretaris : SIDIK AL ANSOR                (SOSBUDOR)  
       
Bendahara : ADE FATKHURRAHMAN IBRAHIM  
Wakil Bendahara : SAWIN ACHMAD CHAEDLORI  
   

 

 

Keterangan :

  1. Jumlah Wakil (ketua, Sekretaris, dan bendahara Menyesuaikan)
  2. Jumlah Wakil Sekretaris Harus Sejumlah Wakil Ketua

 

 

Ketua                                                                                                                               :     M.KHARIS WIBOWO

Bidang Pendidikan Kaderisasi                                                                                :     SUPRIYONO

Anggota                                                                                                                               a. NGAENUN NANGIM

  1. JUNAEDI AL MA’LUFI

Bidang Da’wah dan Jaringan PON-PES                                                               :     JALIL IBRAHIM

Anggota                                                                                                                               a. TAUFIK HIDAYAT

Bidang Perekonomian dan UKM                                                                          :     PURWANTO

Anggota                                                                                                                               a. HALIM FAHRURROZI (

Bidang Kebanseran                                                                                                    :     ZAENAL MUTTAQIN

Anggota                                                                                                                               a. AHMAD MUHAJIR

Bidang Informasi dan Komunikasi                                                                        :     DWI NUR PERMADI

Anggota                                                                                                                               a. WAHYU WIDODO

  1. MUCHLASIN
  2. SUGIARTO KASIRIN
  3. YATNO
  4. M DZIKRULLOH
  5. M. ANAS
  6. CANDRA D.S

Bidang Seni Budaya dan Olahraga                                                                        :     BAYU SETIA AJI

Anggota                                                                                                                               a. TIRTAYASA

  1. PANJI ASMORO JATI

 

Sekretaris                                                                                                                      :     SHOFI FUAD

Bidang Pendidikan Kaderisasi                                                                                :     MANSUR HIDAYAT

Bidang Da’wah dan Jaringan PON-PES                                                               :     SYAFIQUN HAFY

Bidang Perekonomian dan UKM                                                                          :     SYAMSUL MA’ARIF

Bidang Kebanseran                                                                                                    :     MANSURUN

Bidang Informasi dan Komunikasi                                                                        :     FAHMI AMIRUDIN

Bidang Seni Budaya dan Olahraga                                                                        :     SIDIK AL ANSOR

                                                                                                                                          

Bendahara

Bendahar 1                                                                                                   :     ADE FATKHURRAHMAN I

Bendahara 2                                                                                            :     SAWIN ACHMADCHAEDLORI